IJmare kondigt plannen aan voor Agora Basisschool in Driehuis

Driehuis (20 juni 2023) – IJmare, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de IJmond, is verheugd om haar plannen aan te kondigen voor de oprichting van een Agora Basisschool in Driehuis. De school zal een unieke leeromgeving bieden die kinderen motiveert en tegemoetkomt aan hun persoonlijke behoeften. De Agora Basisschool stelt kinderen in staat om de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun potentieel volledig te benutten. Het woord “agora” is afkomstig uit het Oud-Grieks en betekent “marktplein.” Net als een levendig marktplein is Agora Basisonderwijs een bruisende plek waar kinderen samenkomen om te leren, ontdekken en groeien.

Martijn van Embden, bestuurder van IJmare, benadrukt het belang van deze nieuwe school: “Met de Agora Basisschool in Driehuis willen we inspelen op de behoeften van leerlingen en ouders die op zoek zijn naar een alternatief in het onderwijs. We creëren met Agora een leeromgeving die de nieuwsgierigheid en verwondering van een kind stimuleert. Elk kind mag zelf kiezen wat hij wil leren en met welk doel. Dat doet hij samen met de andere kinderen in de groep. Elk kind wordt gezien en gehoord, ze leren en spelen met elkaar en zijn er voor elkaar. Een kind komt met plezier naar school en heeft zin om nieuwe dingen te leren. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen daarbij.”

Agora Basisonderwijs biedt aanzienlijke voordelen voor kinderen. Ze krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig te leren en keuzes te maken die bij hen passen. Kinderen worden gestimuleerd om vragen te stellen, onderzoek te doen en kritisch te denken. Dit resulteert in intrinsieke motivatie en een positieve leerervaring. Bovendien ontwikkelen kinderen waardevolle vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken, die essentieel zijn in de moderne samenleving. Steeds meer scholen in Nederland omarmen Agora Basisonderwijs en ervaren de positieve impact op de ontwikkeling van kinderen.

IJmare heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften van ouders en leerlingen in de gemeente Velsen en omgeving. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er een aanzienlijke groep is die moeite heeft met aansluiting vinden bij een traditionele school. Om aan deze vraag naar een alternatief te voldoen, heeft IJmare besloten om een Agora basisschool op te richten. Het gebouw van Saga Driehuis, een voortgezet onderwijsschool die ook Agora Onderwijs aanbiedt, is de perfecte locatie voor deze nieuwe school. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om naadloos hun Agora-leerervaring voort te zetten van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Momenteel voert IJmare gesprekken met de gemeente en het schoolbestuur Dunamare om deze plannen te realiseren, waarbij alle partijen volop kansen zien en de samenwerking met vertrouwen tegemoetzien.

Bianca Koomen is aangesteld als kwartiermaker bij IJmare en speelt een belangrijke rol bij het opzetten van de Agora basisschool. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de werving van personeel, het inrichten van het gebouw en het implementeren van het curriculum. 

Met de komst van de Agora basisschool in Driehuis wordt het onderwijsaanbod in de regio IJmond uitgebreid, waardoor er meer mogelijkheden worden geboden voor kinderen om hun volledige potentieel te bereiken. De officiële opening van de Agora school staat gepland voor 1 augustus 2024. In het komende schooljaar zullen ongeveer 20 leerlingen starten met het volgen van Agora onderwijs in het opstartjaar. De naam Agora Basisschool Driehuis is een werktitel. Samen met de leerlingen zal er een nieuwe naam voor de school worden verzonnen.

Ouders die interesse hebben in deze basisschool kunnen contact opnemen met Bianca Koomen via het mailadres agorabasisschooldriehuis@ijmare.nl.

Martijn van Embden, bestuurder van IJmare: “Met de Agora Basisschool in Driehuis willen we inspelen op de behoeften van leerlingen en ouders die echt behoefte hebben aan dit type onderwijs. We streven naar een leeromgeving waarin kinderen zich intrinsiek gemotiveerd voelen om te leren en waar kinderen met elkaar en met plezier nieuwe dingen leren. IJmare is vastbesloten om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen binnen deze vernieuwende leeromgeving.”

Werving personeel

IJmare is onlangs gestart met de werving van personeel voor deze boeiende nieuwe school. Agora Basisonderwijs vereist leerkrachten die openstaan voor een andere rol en invulling van hun leraarschap en graag de rol van coach en mentor op zich nemen, waarbij ze kinderen begeleiden en ondersteunen bij het stellen van leerdoelen, het plannen van activiteiten en het reflecteren op hun leerervaringen.

Interesse om te werken voor de Agora Basisschool in Driehuis? Kijk op Vacatures – Werken bij IJmare