Het rapport van de inspectie van Onderwijs Bestuursonderzoek 2021

Met plezier delen wij het eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over haar vierjaarlijks bestuursonderzoek. De inspectie heeft ons een positieve beoordeling gegeven. Een resultaat waar wij heel blij mee zijn! Het was een vernieuwd integraal onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur en die van de scholen.

Hierbij zijn de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR), HRM, directeuren en Intern Begeleiders gesproken. Ook zijn drie scholen bezocht. Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden.