Informatie gescheiden ouders

De ouder/verzorger heeft recht op bepaalde informatie over zijn/haar kind. De school moet de ouder/verzorger deze informatie in principe geven, óók als hij/zij gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. Onder deze informatie valt bijvoorbeeld de schoolprestaties,  het rapport, maar ook de informatie die wordt gegeven tijdens een ouderavond.

Ouderlijk gezag van beide ouders
De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na de ontbinding van het huwelijk het ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. Beide ouders hebben dan hetzelfde recht op informatie en het is niet van belang of de ene ouder is belast met de verzorging van het kind en de andere niet.

Ouderlijk gezag van één ouder
Een ouder zonder wettelijk gezag krijgt ook de informatie die de andere ouder ook zou krijgen. De ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren.

Uitzondering
De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. De leerkracht kan in dat geval informatie weigeren die het de ouder mogelijk zou maken om het kind te blijven zien.

Als de ouder/verzorger vindt dat een leerkracht ten onrechte informatie weigert, dan kan de ouder/verzorger daarover praten met de schoolleider van de school of het bestuur. Als dat niets oplevert, dan kan de ouder/verzorger een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school of het probleem bij de rechter neerleggen.