Meerjaren Strategisch Beleidsplan

In ons strategisch beleidsplan (“Basisonderwijs voor de toekomst”) worden de koers en de doelstellingen van onze stichting voor de jaren 2018-2022 beschreven.

Download hier het Meerjaren Strategisch Beleidsplan