Nieuwsbrief IJmare

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen van IJmare.

IJmare bestaat 20 jaar

Als stichting zetten wij ons al 20 jaar in voor goed onderwijs in de regio IJmond. Met trots verzorgen wij het openbaar onderwijs in Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Zo’n mijlpaal laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan: van het organiseren van een Masterclass tot het vieren van de dag van de leraar en feestelijke activiteiten. Om ook onze leerlingen hier bij te betrekken hebben we een mooie kleurplaat gemaakt over het schoolbestuur IJmare. Ook hebben wij inspirerende video’s opgenomen waarbij bevlogen IJmare leerkrachten, directeuren en IB’ers hun verhaal vertellen. Dit ontdek je allemaal op https://ijmare.nl/ijmare-20-jaar/.

Het personeelstekort in het onderwijs

We kunnen er niet omheen: het personeelstekort in het onderwijs is een groot probleem. Het tekort aan onderwijspersoneel zal in Nederland en ook in onze regio alleen maar groter worden. De afgelopen jaren hebben wij onze krachten gebundeld samen met de stichtingen Atlant en Fedra om op zoek te gaan naar oplossingen voor het tekort. We zijn pilots gestart om te onderzoeken hoe door het anders organiseren van het onderwijs we om kunnen gaan met het tekort aan bevoegd personeel. Inmiddels zijn we in een volgende fase beland en houdt elke school in de IJmond zich bezig met dit vraagstuk. Binnen IJmare hebben we daarom voor alle personeelsleden speciale workshops georganiseerd om hen te helpen om tot oplossingen te komen. Voor iedere school kan dit anders zijn. Niets doen is echter geen optie. Daarom is het goed dat elke school van IJmare hier nu proactief mee bezig is en dat IJmare ondersteunt om tot oplossingen te komen. 

Meer informatie over de nieuwe schoolweek, zie link.

Een nieuwe strategische koers

Het afgelopen jaar is IJmare bezig geweest met het maken een nieuwe strategische koers. Met een naamswijziging, een nieuwe website en een positieve beoordeling door de inspectie, hebben we een mooie basis gelegd. Er is een gezamenlijke ambitie geformuleerd en een strategie die alle scholen van IJmare gaat helpen om ons hoofddoel te bereiken: 

Goed onderwijs bieden zodat onze leerlingen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

We vertellen je meer over de nieuwe strategische koers in de volgende editie van de IJmare nieuwsbrief!

De GMR is op zoek naar ouders  

IJmare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dit zijn medewerkers en ouders die meedenken met het beleid van het schoolbestuur IJmare. De GMR is op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de GMR. Dus ben jij enthousiast en gedreven, bereid tot samenwerking en meedenken, een goede luisteraar en zit jouw kind op een school van IJmare? Dan is de GMR van IJmare misschien wel wat voor jou. Wil jij je verkiesbaar stellen en meepraten over de (beleids)zaken die binnen IJmare spelen? Meld je dan aan of vraag meer informatie op via het volgende mailadres: gmr@ijmare.nl. Je kunt altijd een GMR-vergadering bijwonen om de sfeer te proeven en te ervaren welke onderwerpen de GMR bespreekt.  

Verhuizing bestuurskantoor

Vanaf 1 september 2024 verhuist ons bestuurskantoor naar het gemeentehuis van Heemskerk. Het was altijd ons streven om samen met andere maatschappelijke partners onder één dak te werken. Volgend jaar zullen we op dezelfde verdieping zitten als Welschap Socius. We kijken uit naar deze verhuizing en zijn enthousiast over de nieuwe locatie.

Tot zo ver het laatste nieuws van het schoolbestuur IJmare. 

Met leerzame groet,

Stichting IJmare

Over IJmare

Hét schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs in de IJmond

IJmare verzorgt het (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Met 16 scholen, waarvan één school voor speciaal onderwijs, hebben wij een breed en dekkend aanbod aan openbaar basisonderwijs in de regio IJmond. Elke school heeft een eigen profiel dat past bij de leerlingen en ouders in de wijk. De scholen leren en werken samen doormiddel van netwerken, leergroepen en de IJmare academie.

Waar staat de naam IJmare voor?

De IJ van IJmare laat de regio terugkomen waarin wij het openbaar onderwijs verzorgen: de IJmond. Daarnaast grenst onze regio aan de zee wat in het Latijns ‘mare’ is. Wij zijn een dynamische organisatie die denkt in mogelijkheden. Wij zijn in beweging en blijven in ontwikkeling om het beste uit onszelf en de leerling te halen. Daarnaast omarmen wij de kracht van diversiteit. Deze elementen vind je ook terug in de zee.