GMR

Op deze pagina wordt informatie m.b.t. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad getoond, zoals o.a. de samenstelling, verslagen van vergaderingen, jaarverslagen en vergaderdata.

Samenstelling GMR:

Oudergeleding:
Maaike de Water (Voorzitter)
Anouk Butter (Penningmeester)
Leonie Purkins
— vacature —

Personeelsgeleding:
Sylvia Mauriks
Michael Bos
— vacature —
— vacature —

Vergaderdata:
Maandag 16 januari (online) 
Donderdag 16 maart (fysiek) 
Dinsdag 16 mei (online) 
Dinsdag 27 juni (fysiek) 
Locatie: Bestuursbureau, Zeilmakerstraat 62 te Velserbroek

Verslagen: